Lise Bjelland
Sykling i Suldal
Lise Bjelland
Sykling i Suldal

På to hjul

Fjell
Foss/elv
Sykkel
Nasjonal Turistveg Ryfylke

Nokre av dei beste opplevingane i Suldal får du frå sykkelryggen, der du langs smale vegar kan nyte turen i eige tempo tett på naturen og omgjevnadane. Alle våre grender og område har eigne anbefalte sykkelruter. Her er eit par anbefalingar.

Blåsjøvegen


Gullingen-Blåsjøområdet kan tilby flott fjellandskap med fossar, høge fjelltoppar og fjellvegetasjon. Frå Gullingen turistenter kan du sykle anleggvegen innover til Blåsjø - det største energimagasinet i Norge! Vegen inn i fjellet vert vanlegvis opna i juli, men mykje snø kan utsetje opninga. Vegen er oftast open til 1. oktober, men kan bli stengt tidlegare.

Gradering: Middels - blå
Lengde: 40 km t/r Oddatjørndammen, 50 km t/r Førrevassdammen og 70 km t/r Storvassdammen.
Høgste punkt: Oddatjørn 1000 moh

Ropeidhalvøya

Kjem snart.

Nesflaten

Kjem snart.

Sandsområdet

Kjem snart.