Foto: Pexels

Bli medlem!

Reiselivsgruppa er ei undergruppe av Suldal Næringsforening. Gruppa er for reiselivsaktørar og andre som har ei rolle i eller interesse for reiselivet i Suldal.

Kvifor bli medlem?

Som medlem i reiselivsgruppa får ein ei rekke ulike fordeler.

  • Gjennom reiselivsgruppa er du med på å ha ei sterk stemme for utviklinga av reiselivet i Suldal.
  • Du får informasjon og oppdateringar på siste nytt innanfor reiselivsutviklinga i kommunen.
  • Du vil stå styrkja som reiselivsaktør saman med ei rekke andre bedrifter i kommunen.
  • Du blir profilert i Visit Suldal sine kanalar, gjennom nettside, sosiale medier, kampanjar og anna.
  • Du vil få regelmessig få tilsendt bransjenytt frå Visit Suldal.
  • Du vil kunne delta på Suldal sitt årlege reiselivsseminar.

Medlemsskapsavgift

Som medlem av reiselivsgruppa vil ein betale ein årleg sum etter kor stor di verksemd er.

Ta kontakt med oss

Me høyrer gjerne frå deg på suldal@visitsuldal.no om du ønskjer meir informasjon om medlemskap i Reiselivsgruppa.

Sjå vedleggSjå vedleggSjå vedlegg
Tilbake til Bransjesida