Logo til miljøfyrtårn
© Miljøfyrtårn

Bli miljøsertifisert!

Ønskjer du å miljøsertifisere din organisasjon eller verksemd? 

Me er stolte over at ei rekke ulike verksemder i Suldal i dag har blitt miljøsertifiserte dei siste åra. Miljøsertifisering gir deg eit viktig konkurransefortrinn og gode verktøy for framtidsretta vidareutvikling av di verksemd.

Ta kontakt med oss på post@suldalvekst.no så kan vil gi deg meir informasjon om ulike ordningar for miljøsertifisering og setje deg i kontakt med vårt nettverk.

Sjå vedleggSjå vedleggSjå vedlegg
Tilbake til Bransjesida