To menneske som fiskar i elv
Skattkammeret Suldal. Foto: Lise Bjelland

Kommunikasjonsstrategi

Visit Suldal har i 2020 utvikla ein kommunikasjonsstrategi der ein har etablert mellom anna målgrupper, personas, kjerneforteljingar og hovudpilarar. Strategien legg grunnlaget for all kommunikasjon, kampanjar og anna PR arbeid frå merkevara Visit Suldal.

Heile planen kan du lese her.

Sjå vedleggSjå vedleggSjå vedlegg
Tilbake til Bransjesida