© Suldal Vekst

Tilsette

Visit Suldal blir drifta av Suldal Vekst, ein godkjent SIVA-næringshage. Suldal Vekst er eit innovasjons- og utviklingsselskap som skal leggje til rette for vekst og utvikling i Suldal og Ryfylke. Arbeidet skjer i tett samarbeid med Suldal kommune og Suldal Næringsforening.

Laila Steine

Dagleg leiar/forretningsutviklar
Telefon: 977 75 757
Epost:  laila@suldalvekst.no

Anita Svendheim

Prosjektkoordinator reiseliv og kommunikasjon
Telefon: 924 44 948
Epost: anita@suldalvekst.no

Marit Larsen

Prosjektleiar/Forretningsutviklar: Rekruttering, aktivitet og arrangement
Telefon: 906 84 861
Epost:  marit@suldalvekst.no

Maren Landsnes

Prosjektkoordinator: Rekruttering og aktivitetsutvikling
Telefon: 472 34 541
Epost: maren@suldalvekst.no

Alf Aadnøy

Forretningsutviklar/Prosjektleiar
Telefon: 905 66 358
Epost:  alf@suldalvekst.no

Leif Inge Løland

Forretningsutviklar
Telefon: 414 48 627
Epost: leif.inge@suldalvekst.no

Meir informasojn om teamet og Suldal Vekst sitt arbeid finn du på sudalvekst.no.

Sjå vedleggSjå vedleggSjå vedlegg
Tilbake til Bransjesida