Frå:
15/6/2019
10:00 am
Sand
Til:
14/10/2019
5:00 pm
Bilete av Nesasjøhuset
Ryfylkemuseet © Ryfylkemuseet. Foto: Jarle Lunde/ Suldal Foto

Utstillingar på Nesasjøhuset, Ryfylkemuseet

Utstillingar, kafe og museumsbutikk.

På Ryfylkemuseet sitt hovudsete finn du denne sommaren to spennande utstillingar.

'Kvitebjørnen' inviterar barn til å leika og til å kle seg ut. Utstillinga er basert på eventyret skrevet av den lokale forfatteren Rasmus Løland.

'Folkemusikk og nasjonalisme' er ein vandreutstilling frå Valdres Folkemuseum som er stilt ut på Ryfylkemuseet sitt hovudsete denne sommaren. Med folkemusikken i sentrum rettes fokus mot konstruktive og destruktive førestellingar om «det norske».

Utstillinga står fram til 14. oktober 2019.


Både nazistane under andre verdskrig og dei norske nasjonsbyggarane på 1800-talet brukte folkemusikk og folkekultur som politiske reiskap. Middelet var det same, men målet var forskjellig.


«Nasjonalisme» er eit mangfaldig omgrep som er vanskelig å definere. Sidan omgrepet oppstod på 1800-talet, har det endra innhald og betyding ein rekke gongar. I periodar har det stått for noko positivt. I andre periodar noko svært negativt.


Velkommen til utstillinga, ei spennande museumsbutikk og eit kafe med flott utsikt over fjorden og Strandstaden Sand.

Stad:
Sand
/
Nordenden 14
Arrangementet starter:
15/6/2019
, klokka
10:00 am
Arrangementet slutter:
14/10/2019
, klokka
October
Prisar:
kr. 60 vaksne, kr. 30 barn, kr. 150 familie
Arrangementet starter:
15/6/2019
, klokka
10:00 am
Arrangementet slutter:
14/10/2019
, klokka
5:00 pm
Type arrangement:
Utstilling
Samfunn
Passar for:
Alle
Aldersgrense:
Kontaktperson(ar):
Janneke Wijgergangs
Telefon:
52792950
E-post:
jw@ryfylkemuseet.no