Sand
Sand © Skattkammeret Suldal Foto: Lise Bjelland
Sand
Sand © Skattkammeret Suldal Foto: Lise Bjelland

Strandstaden Sand

Båt & sjøliv
Arrangement
Næring
Førestilling
Overnatting
Fjell
Serveringsstad
Symjing
Utstilling
Vandring
Strandstaden Sand utgjer kommunesenteret i Suldal, og bygda ved fjorden kan tilby ei rekke ulike lokale butikkar.

Fjordbygda og strandstaden Sand er kommunesenteret i Suldal, og har ei rekke ulike butikkar, museum, kulturhus, bensinstasjon, verkstad, apotek og meir langs med fjorden. Sand torg er heilt nytt og utgjer eit flott område for å slappe av med ein is eller la borna leke seg i arkitekturen. Gjennom året arrangerer ein også ei rekke ulike arrangement, hendingar og torgdagar i sentrum der du kan sikre eg lokale produkt, Jelsajordbær og ulike handverk. Me anbefaler ein tur frå stranda på Hydrokaien i Nordenden, gjennom gata og Sørenden ut mot laksestudio og Høse-Bru..

Følg "Sand i Suldal" På Facebook og Instagram for dei siste hendingane i sentrum.

Strandstaden Sand

Sesong: Heile året

Strandstaden Sand
har ei offisiell miljøsertifisering. Å velje opplevingar og overnattingsstader med «Reis Grønt» merket sikrar at bedriftene du støttar tek eit aktivt miljøansvar. Sjå alle med sertifiseringa her.