Suldalslågen © Skattkammeret Suldal. Foto: Inge Riska

Jakt & fiske

Suldal er heim til ei av vestlandets mest vassrike elver, Suldalslågen, der den største laksen fanga ligg på 34 kg. Hålandselva er også eit godt alternativ dersom ein vil starte sesongen noko tidligare. Det er også gode moglegheiter for fiske i våre mange fjellvatn, Suldalsvatnet og Suldal sine mange fjordar. Jakt er også ei viktig aktivitet i Suldal med fantastiske område oppover dalføret og i heia.

Hugs å gjera deg kjend med reglar og lovverk før du dreg ut på jakt eller fiske. Kontakt gjerne turistinformasjonen for meir informasjon.