Suldalslågen © Skattkammeret Suldal. Foto: Inge Riska

Jakt & fiske

Suldal er heim til ei av vestlandets største lakseelver Suldalslågen der den største laksen fanga ligg på 34 kg. Hålandselva er også eit godt alternativ dersom ein vil starte sesongen noko tidligare. Det er også gode moglegheiter for fiske i våre mange fjellvatn, Suldalsvatnet og Suldals mange fjordar. Jakt er også ei viktig aktivitet i Suldal med fantastiske område oppover dalføre og i heia.

Hugs å gjera deg kjend med reglar og lovverk før du dreg ut på jakt eller fiske. Ein må mellom anna ikkje fiske innanfor ei viss radius til elveosen. Kontakt turistinformasjonen for meir informasjon.