Sykkeltur i fjorden ved Erøyna (Erfjord)

Vandring
Sykkel
Vandring: Lett

Ein flott sykkeltur for heile familien.

Parker sykkelen ved Betel kapell ved Erøy og ta sykkelen opp mot garden like ved. Ta til høgre ved første anledning. Følg vegen vidare gjennom landbruksmark før du fortsett langs fjorden mot Hattavågen. Det er viktig å hugse på å lukke alle grinder etter seg for å verne om dyra som er på beitene!


Kateogri: Lett (grøn)

Ankomst: Køyr til Erfjord.

console.log(false);