Fisk i fossen
Laksehopp i Sandsfossen, Suldalslågen © Skattkammeret Suldal. Foto: Kjetil Brekke/ Suldal Foto
Sandsfossen
Sandsfossen © Skattkammeret Suldal. Foto: Kjetil Brekke/Suldal Foto

Noregs første Laksestudio

Fjell
Fiske
Foss/elv

I Laksestudio kan du gå ned i eit studio som ser inn i det femte trinnet i laksetrappa. Her kan du i sesongen juli-september sjå vill- og oppdrettslaks på veg oppover heimelva si for å gyte etter fleire år ute i havet. Ofte er det mindre laksar som kjem i trappa då dei fleste klarer hoppet direkte opp fossen, men det er registrert laksar opp mot 10 kg! Det blir holdt i studio i 24 timar før dei blir slept ut for å fortsette ferda vidare oppover elva. Dette arbeidet er ein viktig del av å kontrollere korleis det står til med laksebestanden i elva. Tidlegare i sesongen er det for det meste aure ein kan sjå nede i studio.

Studioet har også ulike utstillingar og monterar der ein kan lære meir om livet i elva, og korleis laksen har påverka Suldalssamfunnet.  På rolege dagar kan ein få guiding og meir informasjon frå verten som sit i studio. Bygget sto ferdig i 1988, noko som gjer det til Noregs første laksestudio!

Laksestudio ligg i Sandsfossen som knyt fjorden og havet til Suldalslågen. Med sine 22 km er denne elva vestlandets mest vassrike elv med vatn frå Valldalsvatnet, Røldalsvatnet og andre vatn på Hardangervissa. Talet på fisk i elva har variert mykje sidan ein starta registreringa i 1957. Det beste året var i 1965 då ein henta inn 8 tonn med laks, medan det på 1990-talet var nede i 5-600 kg. I nyare år ligg fangsten på mellom 3-4 tonn. I 2014 blei det fange sju laksar på 17-8 kg, med rekordlaksen på heile 22 kg! Elva er regulert etter Ulla-Førre kraftutbygginga, og det blir køyrt storflaum i elva to gonger i året.

 
Fisket varer frå 20. juli til 30. september, og ein må betale både den årlege fiskaravgifta og fiskekort hjå grunneigar i det strekket ein vil fiske i før ein tek til. Ein kan fange to laksar per dag. Holaks over 75 cm må bli slept ut i elva igjen slik at dei kan gyte.

Opningstider

15. juni – 19. august.: 11:00–19:00

20. –31. august: 12:00–16:00

1–30. september: 12:00 –16:00 på laurdagar og søndagar

 

Billettprisar

Vaksne:  40 NOK

Born og honør:  30 NOK

Born under 4 år: Gratis

Rabatt for familiar.

Ein kan få guida turar i laksestudio for grupper.

Ta kontakt med turistinformasjonen for meir informasjon.

console.log(true);