Ryfylkemuseet
Ryfylkemuseet © Ryfylkemuseet. Foto: Jarle Lunde/ Suldal Foto
Leik på Kolbeinstveit
Leik i Nesasjøhuset © Ryfylkemuseet. Foto: Jarle Lunde/ Suldal Foto

Mangfaldig kulturliv på Nesasjøhuset

Arkitektur
Kunst & handverk
Utstilling

Nesasjøhuset er eit restaurert båthus som nå fungerer som hovudsete for Ryfylkemuseet si aktivitet i heile regionen. Bygget litt ved Hydrokaien i Nordenden av Sand sentrum, og husar kontorer, ein liten kafè, museumsbutikk og utstillingar.

I første etasje finn ein museumskafèen der ein kan få seg kaffi, te og vaffel til fantastisk fjordutsikt som kjem så nært på at ein nesten kan dyppe foten nedi vatnet. I lokale finn ein også musumsbutikken der ein sel lokal litteratur som bygdebøker, temabøker og mykje meir. Fleire av verka er produsert av edei tilsette på huset. Ein finn også kunst og ulikt handverk av lokale kunstnerar og proffesjonelle i Ryfylke.

I andre og tredjeetasje kan ein få med seg ulike utstillingar. For tida kan ein læra om mangfoldet i regionen i andre etasje og i tredje etasje kan ungane leike seg i Kvitebjørnen, som er ei utstilling inspirert av eit eventyr av den lokale forfattaren Rasmus Løland.

Ryfylkemuseet held også ei rekke andre musumstun som Kolbeinstveit, Litunet, Røynevarden og mykje meir. I løpet av året held dei ulike tun opne for besøk med guiding. Meir informasjon om dette kan ein finne på deira nettsider.

Gjennom sommarsesongen 2019 held Nesasjøhuset ope kvar dag frå kl. 10.00 - 15.00 i perioden 15. Juni til 30. Juni og 10.00 - 17.00 mellom 1. Juli til 31. August. Velkommen inn! 

console.log(false);