Ryfylkemuseet
Ryfylkemuseet © Ryfylkemuseet. Foto: Jarle Lunde/ Suldal Foto
Leik på Kolbeinstveit
Leik i Nesasjøhuset © Ryfylkemuseet. Foto: Jarle Lunde/ Suldal Foto

Mangfaldig kulturliv på Nesasjøhuset

Arkitektur
Kunst & handverk
Utstilling

Nesasjøhuset er eit restaurert båthus som nå fungerer som hovudsete for Ryfylkemuseet si aktivitet i heile regionen. Bygget ligg sjarmerande til ved Hydrokaien i Nordenden av Sand sentrum.

I første etasje finn ein museumskafèen der ein kan få seg kaffi, te og vaffel til fantastisk fjordutsikt som kjem så nært på at ein nesten kan dyppe foten nedi vatnet. I lokale finn ein også musumsbutikken der ein sel lokal litteratur som bygdebøker, temabøker og mykje meir. Fleire av verka er produsert av dei tilsette på huset. Ein finn også kunst og ulikt handverk av lokale kunstnerar og proffesjonelle i Ryfylke.

I andre og tredjeetasje kan ein få med seg følgjande utstillingar:

Kvitebjørnen (fast utstilling)
Kviebjørnen er ei interaktiv utstilling  dei born i alle aldrar. Her kan ein kle seg ut som konge og dronning, danse i speglsalen, klatre i borga og helsa på sjølvaste Kvitebjørnen. Ein kan også høyre spanande eventyr fortalt. Utstillinga er inspirert av eit eventyr av den lokale forfattaren Rasmus Løland.

Menneske på språk og vandring (fram til 01.05.20)
I utstillinga møter vi menneske som har flytta til Noreg av ulike grunnar: Det kan vera krig i heimlandet, eller kjærleik som har ført dei hit. Med seg i bagasjen har dei nokon av dei mange språka som finnes i verda. For oss er det framande, spennande og eksotiske språk. Det er språk som skrivast med nydelege, sirlege skrifteiken. Språk som vert skrive frå høgre til venstre. Språk med for oss, umoglege klikkelydar. Språk med ulike tonefall og melodi.

Felles for alle som har flytta hit til Noreg, er at dei skal læra seg det norske språket: nynorsk, bokmål og i tillegg alle dialektane. Ein skal lære at «vondt», «låkt», «ilt» og «ondt» betyr det same, men at «legen» og «leggen» er to heilt forskjellige saker.

Korleis er det å komme til eit nytt land og måtte lære seg eit nytt språk?
Kva skjer med morsmålet når ein ikkje lenger har mulegheit til å bruke det på same måte som før?

Museet held ope kvar dag i veka mellom 11:00-15:00, inkludert søndagar då dei arrangerer søndagskafe i same tidsrom.

Ryfylkemuseet held også ei rekke andre musumstun som Kolbeinstveit, Litunet, Røynevarden og mykje meir. I løpet av året held dei ulike tun opne for besøk med guiding. Meir informasjon om dette kan ein finne på deira nettsider.

console.log(false);