Dame som drikk av elv
Drikke av bekken © Skattkammeret Suldal. Foto: Lise Bjelland

Sykkeltur langs Ritlandsvatnet (Nedre Suldal)

Fjell
Sykkel
Symjing

Ein avslappande sykkeltur i flatt terreng. 

Start ved parkeringsplassen ved den gamle mølla Kvednahola ved Vasshus. Dette er ein fin og avslappande sykkeltur på traktorveg langs Ritlandvatnet inn mot Vassbotn. Skogen og marka ved Vassbotn har rik og variert flora.

 

Kateogri:Lett (Grøn)

Høgste punkt: 71 meter

Ankomst:Køyr Rv13 til Vasshus.

console.log(false);