Ski-Tur-Orienteringa 2019

På ski
Fjell

Suldal O-lag arrangerer kvart år eit gratis tilbod om skiorientering i Gullingen-området. Det ligg ute 37 postar, fordelt på karta Gullingen og Fjellkartet deira Karta får du hjå Gullingen Turistsenter, Suldal Sportsfiske og Sand Sport. Postane ligg ute til slutten av sesongen, rundt påsketider.

På nettstaden til Suldal O-lag kan du laste ned karta, og også lese meir om korleis duer med i trekninga avflotte premiar.

console.log(false);