Bilde av kort.Bilde av kort.
© Suldal Næringsforening.
© Suldal Næringsforening.
Bilde av kort.
© Suldal Næringsforening.

Suldalskortet

Arrangement
Førestilling
Utstilling
Serveringsstad
Overnatting

Suldalsgåvekortet er den perfekte gåva til den som har alt, til den som ønskjer seg ei oppleving eller til den som fortener noko litt ekstra! Med Suldalsgåvekortet kan mottakar sjølv velja kva han eller ho ønskjer å bruka kortet på. Du kan kjøpa kortet hjå utvalde bedrifter i Suldal eller digitalt her.

Med Suldalsgåvekortet kan mottakar velja mellom ei rekkje gode opplevingar i Skattkammeret Suldal, anten det er lokale matopplevingar, eit hotellopphald, aktivitetar, arrangement eller noko fint frå våre flotte nisjebutikkar. Her får ein tak i klede til ny sesong, utstyr til turen eller det ein treng av fornying til bil, hus og hytta. Laksesafari, eit besøk til Suldal Bad, ein god konsert eller fire-rettars middag er også noko av det ein kan unna seg med Suldalskortet.

Ved å kjøpa Suldalskortet gir ein ikkje berre nokon ei flott gåve, men ein er også med på å støtta opp om lokal handel og verdiskaping. Gjennom Suldalskortet ønskjer ein å visa fram det flotte tilbodet ein har over heile Suldal kommune og bidra til å skapa gode ringverknadar lokalt, både i dag og i framtida.

Bruk av gåvekortet

Du kan ta i bruk Suldalsgåvekortet hjå følgjande bedrifter:

 • Monter Suldal
 • Suldal Bad
 • Galleri Kalvig
 • Joker Erfjord
 • Joker Suldalsosen
 • Sand Sport
 • Kulp
 • Joker Vatlandsvåg
 • Mo Laksegard
 • Sand Møblesenter
 • Museumsbutikken hjå Ryfylkemuseet
 • Kulturhuset i Suldal
 • Bunnpris
 • Sjøhuset
 • Suldal Hotell
 • Sand Blomster
 • Sand Bok & Elektro
 • Møgedal Mekaniske Verkstad
 • Skohjørna
 • Energihotellet
 • Nærbutikken på Nesflaten

Digitalt og fysisk kjøp

Ein kan enkelt kjøpa og aktivera gåvekortet ved ein av våre mange utsalsstadar i kommunen. Per i dag kan dette gjerast hjå følgjande verksemder:

·     Møgedal Mek. Verkstad

·     Bustad AS

·     Joker Erfjord

·     Joker Suldalsosen

·     Joker Vatlandsvåg

·     Mo Laksegard

Du kan også kjøpa kortet elektronisk via Suldalskortet sin nettstad hjå iGive her. Gåvekort du kjøper via nettsida blir sendt ut to gonger i veka, kvar tysdag og fredag. Ein reknar med at det tek omlag 4 dagar før kortet kjem i posten.

Bedriftsgåve

Kva med å gi «Suldalskortet» i gåve til dine tilsette eller andre som fortener ein ekstra takk? Gjennom vår side hjå iGive finn du ei eiga løysing for bedriftskunder. Du klikkar først på «Kjøp gåvekort» før du vel «Bedrift».

Suldalskortet
har ei offisiell miljøsertifisering. Å velje opplevingar og overnattingsstader med «Reis Grønt» merket sikrar at bedriftene du støttar tek eit aktivt miljøansvar. Sjå alle med sertifiseringa her.
console.log(false);