Leiarane av energihotellet
Energihotellet © Skattkammeret Suldal. Foto: Meister Fotografi.

Miljøsertifiserte verksemder

Gjennom dei siste åra har ei rekke ulike verksemder i Skattkammeret Suldal blitt miljøsertifiserte, og lista blir stadig lengre. Her får du oversikt over dei sertifiserte verksemdene i Suldal.

Som kunde hjå ei miljøsertifisert verksemd har ein vissheita om at ein støttar opp om ein organisasjon som arbeider systematisk, heilskapleg og langsiktig for å avgrensa eige fotavtrykk og sikre berekraftig drift.

Miljøsertifiserte verksemder og organisasjonar i Suldal:

Energihotellet

Ryfylkemuseet

Mo Laksegard

Suldal Vekst

Suldal turistinformasjon

Ryfylkedagane

Kulp Bistro

Suldal Bad

Monter Suldal

Suldal hyttebygg

Svein Klungtveit

Ola Fisketjøn

Stranddalen turisthytte

Norconsult Ryfylke

Monter Suldal

Suldal renovasjon

KV Bygg Suldal

Suldal kommune

Vinmonopolet Suldal

Vikane hyttetun

Meir informasjon om grøne opplevingar og produkt finn du her.

Sjå vedleggSjå vedleggSjå vedlegg
Tilbake til Berekraft