Leiarane av energihotellet
Energihotellet © Skattkammeret Suldal. Foto: Meister Fotografi.

Miljøsertifiserte verksemder

Gjennom dei siste åra har ei rekke ulike verksemder i  Suldal blitt miljøsertifiserte, og lista blir stadig lengre. Som kunde hjå ei miljøsertifisert verksemd har ein vissheita om at ein støttar opp om ein organisasjon som arbeider systematisk, heilskapleg og langsiktig for å avgrensa eige fotavtrykk og sikre berekraftig drift.

For å gjer det enklare å gjera støtte opp om desse verksemdene har me samla ei oversikt over desse aktørane her. Når du leiter gjennom gode opplevingar, overnattingsstadar og serveringsstader på nettsida vår vil du også kjenne dei igjen ved å sjå etter "Reis Grønt" ikonet som består av to grøne grastustar.

Sjå vedleggSjå vedleggSjå vedlegg
Tilbake til Berekraft
Ved å klikke «Godta» aksepterer du lagring av cookies/informasjonskapslar. Cookies blir brukt til å utbetre side navigering, og samle brukarstatistikk for nettsida for å utbetre innhald og brukaroppleving. Du kan sjølv administrere kva du samtykker til ved å klikke på Preferansar. Les vår Personvernerklæring for meIr informasjon.