Våre sertifiseringar

Visit Suldal har fleire offisielle sertifiseringar og lisensar for å vera sikre på at våre tilbod og tenester er til høgaste standard. 

Bærekraftig Reisemål

Suldal kommune blei i 2020 sertifisert som eit Bærekraftig Reisemål under merkeordninga til Innovasjon Norge.

Autorisert Klasse 1 Turistkontor

Visit Suldal er tildelt autoriseringa som Klasse 1 turistkontor frå NHO Reiseliv. Dette betyr mellom anna at me held ope heile året.

Miljøfyrtårn

Visit Suldal er sertifisert som eit “Miljøfyrtårn”. Miljøfyrtårn er ei nasjonal klassifisering for bærekraftige bedrifter.