Våre sertifiseringar

Visit Suldal har fleire offisielle sertifiseringar og lisensar for å vera sikre på at våre tilbod og tenester er til høgaste standard. 

Berekraftig Reisemål

Suldal kommune blei i 2020 merke som eit "Berekraftig Reisemål" under merkeordninga til Innovasjon Norge.

Autorisert Klasse 1 Turistkontor

Visit Suldal er tildelt autoriseringa som Klasse 1 turistkontor frå NHO Reiseliv. Dette betyr mellom anna at me held ope heile året.

Miljøfyrtårn

Visit Suldal er sertifisert som eit “Miljøfyrtårn”. Miljøfyrtårn er ei nasjonal klassifisering for miljøarbeid for verksemder.