Våre sertifiseringar

Visit Suldal har fleire offisielle sertifiseringar og lisensar for å vera sikre på at våre tilbod og tenester er til høgaste standard. 

Bærekraftig Reisemål
Visit Suldal arbeider for å bli annarkjend som eit Bærekraftig Reisemål.
Autorisert Klasse 1 Turistkontor
Visit Suldal er tildelt autoriseringa som Klasse 1 turistkontor frå NHO Reiseliv. Dette betyr mellom anna at me held ope heile året.
Miljøfyrtårn
Visit Suldal er sertifisert som eit “Miljøfyrtårn”. Miljøfyrtårn er ei nasjonal klassifisering for bærekraftige bedrifter.