Bilde frå ein presentasjon.
Foto: Skattkammeret Suldal.

Digital workshop: Rusta for framtida! (08.04.2021)

Torsdag 8. april arrangerte Suldal Vekst/Visit Suldal og Reiselivsgruppa v/Suldal Næringsforening ein digital workshop for reiselivet i Suldal. Workshopen var sett til ei avgjerande tid der me står med den historisk mest utfordrande perioda for reiselivet bak oss og formodeleg ei tid framføre oss der me sakte, men sikkert, ser at restriksjonar blir letta og at folk nok ein gong søkjer fleire og fleire gode reiseopplevingar.

Målet for workshopen var tosiding. På den eine sida ønskja ein å samlast for å høyre om alle dei spanande prosjekta som i dag skjer i reiselivet i Suldal. På den andre sida ønska ein å opne for felles diskusjon rundt korleis reisemålet Suldal og vår felles merkevara kan arbeide for å sikre at me står best mogleg rusta i den tida me nå går i møte.

Agenda

17:00 – Velkommen til seminar (Anita Svendheim, prosjektkoordinator Suldal Vekst/VisitSuldal)

17:05 – Reiselivsgruppa v/Suldal Næringsforening (Helge Naustvik, leiari Reiselivsgruppa)

17:10 – Handlingsplan for berekraftigreiseliv og strategiplan VisitSuldal (Laila Steine, daglegleiarSuldal Vekst)

17:20 – Energihotellet: Utbygging og nye prosjekt (Olav Lindseth, eigarog daglegleiar)

18:25 -  «Suldalsalliansen» - status (Olav Lindseth)

17:30 - Suldal kommune: Rasteplassar, fiber og utbyggingsprosjekt (Torbjørn Guggedal, kommunalsjef)

17:40 – Mo Laksegard: satsing på Jelsa og på Mo (Bjørn Moe, eigar)

17:45 – Ryfylke Basecamp: nye aktivitetar(Ragnhild Narmo,driftsansvarleg)

17:50 – VisitSuldal: vertskapskurs, kulturhistoriske løyper, app, skilt, sommarsesongenog sommarkampanjar(Anita Svendheim, prosjektkoordinator Suldal Vekst/VisitSuldal)

17:55 – Fjord Expedition: på fjorden i Suldal (Øyvind Stuvik,eigarog daglegleiar)

18:00 – Suldalsbussen: Ny satsing (Per Arne Fisketjøn,daglegleiar, og Jessica Velde)

18:05 – TræGården: LOMA og lokalmat i Suldal (Lasse Eide, eigar)

18:10 – Sykkelsatsing i Suldal (Johannes Apon,prosjektleiar)

18:15 – Himom: Tretopphytter (Ingvild ErøyPrestårshus, grunder)

18:20 – Midtsommar– Vin fråHebnes (Toyni Tobekk)

18:25 – Utviklingsområde og kjerneaktivitetar:Innspeltil ny strategiplan for VisitSuldal (DISKUSJON)

18:30-45: Avslutning

Sjå vedleggSjå vedleggSjå vedlegg
Tilbake til Bransjesida