© Suldal Vekst

Om merkevara

Skattkammeret Suldal har ein eigen logo som skal bidra til auka merkevarebygging. Logoen består av eit ikon og eit namnetrekk.

Ikonet symboliserer både at «skattane» i kommunen stråler ut, i tillegg til at det kan symbolisere vassdråpar som igjen blir viktig kraft for industri og anna næring i kommunen.

Namnetrekket er sett i ein typogra som har eit reint uttrykk og som er godt lesbar. Namnetrekket skal symbolisere styrke og stabilitet, og vera ein kombinasjon mellom harde og mjuke former.

Profilmanualen finn du her og logoen finn du her.

Ta kontakt med oss på suldal@visitsuldal.no for å få meir informasjon om profilhandboka til Skattkammeret Suldal og korleis den skal nyttast.

Sjå vedleggSjå vedleggSjå vedlegg
Tilbake til Bransjesida