Ved ved flott utsikt
Nasjonale turistvegar Atlanterhavsvegen. Foto: Roger Ellingsen/Statens Vegvesen

Rapport: Nasjonale turistvegar (2020)

På oppdrag for seksjonen Nasjonale turistveger i Statens vegvesen har Menon Economics gjort ei effektmåling av turistvegstrekningane Atlanterhavsvegen og Ryfylke. Målet med oppdraget var å gjennomføra ein ex post effektmåling av vegstrekningane for å undersøke om turistvegsatsinga har hatt en positiv verknad på reiselivet lokalt og eventuelt kor store effektane har vore. Les heile rapporten her.

Sjå vedleggSjå vedleggSjå vedlegg
Tilbake til Bransjesida