Bilde av hefte
Menon

Ringvirkningsanalyse Suldal (2019)

Menon Economics utvikla ei ringvirkningsanalyse for reiselivet i Suldal i 2019. Les heile rapporten her.

Sjå vedleggSjå vedleggSjå vedlegg
Tilbake til Bransjesida