Planke med lokalmat framføre bru over elv
Mann som luktar på kantarellar
Lokalmat © Skattkammeret Suldal. Foto: Lise Bjelland
Lokalmat © Skattkammeret Suldal. Foto: Lise Bjelland
Planke med lokalmat framføre bru over elv
Lokalmat © Skattkammeret Suldal. Foto: Lise Bjelland

Kva er Matskattar frå Suldal?

Matskattar frå Suldal styrkjer Suldal som matdestinasjon gjennom samarbeid mellom lokale produsentar og reiselivsaktørar.

Eit større samarbeid

I 2022 gjekk fleire aktørar i reiselivet og fleire lokalmatprodusentar saman for å styrkje matdestinasjonen Suldal. Samarbeidet fekk namnet "Matskattar i Suldal" og er etablert som ein pilot for året 2022 der ei rekke felles seminar, promoteringsarbeid og aktivitetar inngår. Målet er å sikre tettare samarbeid, å få på plass fleire felles møteplassar og å styrkje Suldal sin posisjon som matdestinasjon.

Deltakarar

Totalt 18 aktørar er med på samarbeidet. Desse aktørane er: Suldalshonning, Ryfylke Fjordhotel & Basecamp, Vatlandsvåg Handel, Fuglestein Fruktgard, Mo Laksegard, KULP, Træ Gården, Landsnes Villsauprodukter, Storstova Gard, Brunsj, Midtsommar, Fatnes Vestre, Energihotellet, Jelsa Hotell, Hanakamneset Gard, Bentes Himabakst, Jelsa Jordbær og Jordnær.

Felles samlingar

Det er planlagt fem samlingar som ein del av pilotprosjektet. Første samling blei holdt på Træ Gården hausten 2021 der dei ulike aktørane fekk presentert seg, og ein hadde besøk av siderklynga i Hardanger. Våren 2022 inviterte ein til felles workshop der ein samla seg om felles målsetningar for utviklinga av eit felles prosjekt for "Matskattar i Suldal" der KULP serverte si eiga tolking av Suldalsplanken. Under hausten 2022 er det planlagt tre nye samlingar.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Rogaland fylkeskommune, Suldal Vekst og aktørane sjølv.

Kva er Matskattar frå Suldal?

Kva er Matskattar frå Suldal?
har ei offisiell miljøsertifisering. Å velje opplevingar og overnattingsstader med «Reis Grønt» merket sikrar at bedriftene du støttar tek eit aktivt miljøansvar. Sjå alle med sertifiseringa her.
No items found.

Skattar

No items found.

Bli inspirert

No items found.
No items found.

No items found.

Ved å klikke «Godta» aksepterer du lagring av cookies/informasjonskapslar. Cookies blir brukt til å utbetre side navigering, og samle brukarstatistikk for nettsida for å utbetre innhald og brukaroppleving. Du kan sjølv administrere kva du samtykker til ved å klikke på Preferansar. Les vår Personvernerklæring for meIr informasjon.