Velkommen til kulturløypene våre!

Kulturløypene er interaktive rusleturar der du kan lære meir om historia til Suldal ved å scanne QR-punkta du finn lags vegen.
Du veljer sjølv om du ønskjer å ta heile løypene, eller om du vel ut eitt og eitt punkt. Turane er eigna for familiar og born i alle aldrar.

Ønskjer du eit kart å ta med deg kan du finne dette på Suldal turistinformasjon og utvalde butikkar, ved å klikke deg inn på dei ulike løypene nedanfor eller ved å laste ned appen vår "Visit Suldal".

APP
Løypene våre er og tilgjengelege i appen «Visit Suldal» som kan lasta ned gratis der du hentar dine appar, anten det er i App Store og Google Play.