Laksesafari © Skattkammeret Suldal. Foto: Lise Bjelland
Laksesafari
Laksefiske © Skattkammeret Suldal. Foto: Lise Bjelland
Fiskarar i elva

Lakseeventyr i Suldal

Fiske
Overnatting
Serveringsstad
Foss/elv

Suldal er heim til to lakseelver og villaksstamma Salmo Suldal. Her kan du jakte på storlaksen, flyte nedover elva i tørrdrakt og besøke Noregs første laksestudio. Dette er den komplette lakseguiden til Suldal.

Laksefisket: Draumen om storlaksen!

Fiskarar kjem frå heile verda til Suldal kvar sesong i håp om å fange storlaksen. Suldalslågen er Vestlandets mest vassrike vassdrag og er svært kjend for villaksstamma som går under namnet Salmo Suldal. Ein har også ei lakseelv i Håland i Erfjord. Laksesesongen i Hålandselva startar 15.juni, medan den i Suldalslågen startar 10.juli.

Før ein startar fisket må ein sikre seg fiskekort hjå den lokale grunneigaren, og ein må betale fiskaravgifta hjå Miljødirektoratet. Ein må også gjera seg godt kjent med reglar for fiske i elva. For å unngå smittefare mellom elver er det svært viktig at ein desinfiserer alt utstyr før ein tek til på fisket.

Fiskekort for Hålandselva får ein hjå Stavanger og Rogaland Jeger og Fiskeforening (SRJF) og hjå Sand Sport.

Fiskekort for Suldalslågen får ein hjå den aktuelle grunneigaren. Oversikt over alle grunneigarane får ein på suldalslagen.no. Reiselivsbedrifter som Mo Laksegard, Træ Gården, Lågatun Hytter, Mo Feriehytter og Lindum Camping tilbyr både overnatting og fiskekort.

Dersom ein er ny i elva anbefalar ein å starte med guida fisketurar. Hjå Mo Laksegard kan ein få high-end laksefiske-pakkar og fiske med guide.

Start sesongen tidleg: Brunaurefiske i mai og juni

Brunaurefisket er kanskje ikkje like kjend som laksefisket, men byr på like mange flotte opplevingar og utvidar sesongen. Brunaurefisket i Suldalslågen i mai, og held fram til laksefisket startar. Ein får tak i kort til brunaurefiske hjå dei same grunneigarane som tilbyr kort for laksefiske.

Noregs første laksestudio

Laksestudio i Suldal sto klart i 1988, noko som gjer det til Noregs første. Her får ein eit innblikk inn i livet til villaksen og dens naturlege kretslaup. Frå nede i studio kan du sjå inn i det femte trinnet av laksetrappa framføre Laksestudio på laksen som er på veg frå fjorden opp til heimelva for å gyte. Kanskje kan du også peike deg ut laksen du seinare håper å ta i elva? Ein kan også lære meir om den unike arta, korleis laksen har ført til stor glede og stor usemje i Suldalssamfunnet og om forvaltningsarbeidet fsom foregår den dag i dag. Laksestudio held ope frå juni til september.

Like ved Laksestudio finn ein det arkitektoniske verket Høsebrua, eit godt turnettverk, Suldal turistkontor og Sand sentrum.

Flyt nedover elva på laksesafari

Hjå Mo Laksegard tilbyr dei (med unntak når elva er for lita i perioden desember-mars) verdsnyheita Laksesafari, som har gjort at mellom anna amerikanske og kinensiske superstjerner har funne vegen til Suldal. Her får du på deg tørrdrakt og dykkarbriller før du går ut i elva og flyt nedover med straumen. I laksesesongen arrangerer dei to faste turar i veka.

Kombiner gjerne laksesafarien med villmarkscampen, eit bad i vedfyrt stamp eller ein betre middag på Mo Laksegard.

Kjøp av fiskeutstyr

I kommunesenteret Sand finn ein Sand Sport med alt ein treng til laksefiske. Hjå Opplev Suldal ved Mo Feriehytter (Nedre Suldal ved avkørsla til Gullingen mellom Suldalsosen og Sandsbygda) får ein sportsutstyr og utstyr til ein aktiv ferie. Her får du god hjelp til val av fiskeutstyr, turklede, med meir.

Suldal jakt og fiskelag

Suldal jakt og fiskelag samlar fiskeentusiastar frå heile kommunen. Fleire gonger i året tilbyr dei kurs i laksefiske, samlingar for lakseentusiastar og eigen camp for kvinnlege laksefiskarar.

Overnatting ved elva

Langs Suldalslågen finn ein ei rekke flotte hotell og gardstun med fantastisk utsikt over elva, så tett på at ein kan sjå fisken hoppe om ein er heldig. Fleire av overnattingsstadene tilbyr også fiskehytter ved elva, grillstad og meir. Les meir om våre overnattingsmoglegheiter på sida "Mat & Overnatting".