Hydrokaien med bubuilar
Hydrokaien med bubuilar
Hydrokaien © Skattkammeret Suldal. Foto: Lise Bjelland
Hydrokaien © Skattkammeret Suldal. Foto: Lise Bjelland
Hydrokaien med bubuilar
Hydrokaien © Skattkammeret Suldal. Foto: Lise Bjelland

Tømmeplass for bubil

Bubil og camping
Ein har tre kommunale tømmeplassar for bubil og campingbilar i Suldal.

XY Bergekrossen

Tømmeplassen like utanføre Sand sentrum ligg langs RV 13 ved bensinstasjonen XY Bergekrossen.

Gullingen Tømmestasjon

Tømmeplassen på Gullingen ligg ved Mostvatnet parkingsplass. Når ein tek av frå RV 13 opp mot Gullingen følgjer ein vegen til høgre når ein kjem opp på fjellet. Parkeringen ligg like ved vegen.

Hålandsosen, Erfjord

Like ved Joker Erfjord, langs RV13.

Tømmeplass for bubil

Tømmeplass for bubil
har ei offisiell miljøsertifisering. Å velje opplevingar og overnattingsstader med «Reis Grønt» merket sikrar at bedriftene du støttar tek eit aktivt miljøansvar. Sjå alle med sertifiseringa her.