Bilde av gardstun
Bilde av eldre stove
© Skattkammeret Suldal. Foto: Lise Bjelland
© Skattkammeret Suldal. Foto: Privat
Bilde av gardstun
© Skattkammeret Suldal. Foto: Lise Bjelland

Børkjenes gard: Ferieidyll på gamalt vis

Overnatting
Utkikkspunkt
Vandring
Foss/elv
Kom tett på Suldal si rike historie, kulturarv og særprega fjellgardsmiljø ved å overnatte på Børkjenes Gard i Hamrabøheia. Her har de valet mellom ekte ferieidyll på gamalt vis i anten i deira to stølar oppe i heiområdet bak gardstunet eller med meir moderne fasilitetar i Kårhuset.

Børkjenes Gard ligg idyllisk til i Hamrabøheia med sine naturskjønne omgjevnadar og særprega fjellgardsmiljø. Totalt strekk garden strekk seg over 8653 daa frå tunet heilt til fjells, og har totalt 40 hus. Dette er mellom anna hovudhus, kårhus, låven, sauehus, hønehus, stabbur, kvernhus, tørkehus for korn, taubanehus, kjerrehus med vedlager, eldhus, smie og sagbruk. Flesteparten av husa er frå 1700- og 1800-talet, men fleire hus og historier strekk seg også lengre tilbake i tid.

Garden fekk tildelt Olavsrosa i 2023, eit kvalitetsmerke for eineståande opplevingar rotfesta i den norske kulturarven. Dei fekk også Suldal kommune sin bygningsvernpris i 2018 for arbeidet med å sikre bygningsarva på Børkjenes gjennom sine mange små og store restaureringsprosjekt. 

Frå stølane og kårhuset har ein også tilgong på eit rikt turnettverk.

Du finn Børkjenes Gard ved å ta av mot Hamrabø på vegen mellom Nesflaten og Suldalsosenlangs RV13.  

Støl 1: Børkjestølen

Børkjestølen ligg i heia ovanfor Børkjenestunet. Ein kan køyre heilt fram til hytta i sommarsesongen med firehjulstrekk.

5 sengeplassar

Stølen har ikkje innlagt vatn eller straum, og har utedo.

Ved følgjer med.

Sengeklede for ein ekstra kostnad.

Utvask for ekstra kostnad.

Moglegheit med snøscooter-transport ellerATV-transport på førespunad for ekstra kostnad.

Pris: 1000 per døgn* 

Støl 2: Stormyr

Stormyr ligg i heia ovanfor Børkjenestunet. Deter omlag 50 minuttars gange frå traktorveg, der ein må ha firehjulstrekk for åta seg opp.

8 sengeplassar

Stølen har ikkje innlagt vatn eller straum, og har utedo.

Ved følgjer med.

Sengeklede for ein ekstra kostnad.

Utvask for ekstra kostnad.

Moglegheit med snøscooter-transport ellerATV-transport på førespunad for ekstra kostnad.

Pris: 1600 per døgn*

Kårhuset

Kårhuset ligg i gardstunet på hovudgarden, der stoverommet er frå 1860-talet.

8-10 sengeplassar, fordelt på 4 soverom.

Staum, totoalett og innlagt vatn.

Ved følgjer med.

Sengeklede for ein ekstra kostnad.

Utvask for ekstra kostnad.

Pris: 3000 per døgn*

 

*Ein må minimum leige seg inn for to netter.

 

Børkjenes gard: Ferieidyll på gamalt vis

Børkjenes gard: Ferieidyll på gamalt vis
har ei offisiell miljøsertifisering. Å velje opplevingar og overnattingsstader med «Reis Grønt» merket sikrar at bedriftene du støttar tek eit aktivt miljøansvar. Sjå alle med sertifiseringa her.