Fire bussar ved ein dam
© Suldalsbussen
Fire bussar ved parkeringsplass
© Suldalsbussen

Gruppetur

Næring

Ønskjer du deg til Suldal med ei større gruppe? Saman med Suldalsbussen og Reiseteam kan du setje turbuss eller setje saman ein pakketur slik du sjølv ønskjer. Deira sjåførar har stor kunnskap om Suldal så her får ein ikkje berre buss, men god lokal kompetanse om lokale skattar og ein fantastisk guide til turen.

Gruppereiser

Suldalsbussen og Reiseteam har arrangert hundrevis av reiser for privatpersonar, firma, lag og organisasjonar med buss som utgangspunkt. I samtale med deg er dei med på å tilrettelegge det du treng av overnatting, mat og opplevingar. Treng du fly- eller båtbillettar kan dei også vera til hjelp her.

Leige av turbuss

Anten du treng ein komfortabel minibuss eller meir eksklusiv turbuss så har Suldalsbussen eit godt alternativ for deg.

Pakkereiser

Gjennom året arrangerer Suldalsbussen ei rekke ulike pakkereiser der transport, mat, opplevingar og overnattting er inkludert. Desse pakkereisene kan du lese meir om på deira nettsider suldalsbussen.no og reiseteam.no