Leik © Skattkammeret Suldal. Foto: Lise Bjelland
Botn som leikar i fontene
Handel © Skattkammeret Suldal. Foto: Lise Bjelland
Menneske som testar matprøvar

Handel i Suldal

Kunst & handverk
Næring
Arrangement

I Suldal er me stolte av å kunne tilby eit godt og variert næringsliv med ei rekke flotte butikkar, kafear, daglegvarebutikkar og andre servicetilbod fordelt mellom alle våre livlege grender. Handelssentrum ligg i kommunesenteret Sand.

Kommunesenteret Sand

Kommunesenteret Sand er ein idyllisk strandstad med ei rekke kvite trehus satt på ei rekke langs fjordkanten til ei av dei historisk store transportårene i regionen: Sandsfjorden. Her finn ein ei rekke flotte butikkar der du kan sikre deg klede, sko, sportsutstyr, gåver, ferske grønsaker og mykje meir. Ein kan også nyte dagens middag eller ein rykande fersk kaffi frå dei mange kafeane i sentrum.

Ein finn apotek, legesenter, kommunehus, kvit sandstrand, museum, kulturhus, turistinformasjon (sommarsesong) og laksestudio (sommarsesong) i gå-avstand frå sentrum. På torget arrangerer ein ei rekke kjekke aktivitetar for heile familien og har torgutsal med lokale produkt fleire gonger i månaden.

Sommarsdagar arrangerer ein større arrangement som Ryfylkedagane og Jordbærfestival, og heile veka samlast folk for is, kaffi og noko å bite i på torget og utforsking av butikkane. Vintertid kan ein delta på julemarknad og julegateopning.

Garaneset

Industriområdet Garaneset er heim til ein Næringspark der ein kan finne bokhandel, IT-butikk, kafe og verktøy. Ein har også bensinstasjon og andre servicebutikkar like ved.

Andre gode mattilbod

Utover heile kommunen finn ein ei rekke gode matopplevingar knytt til våre hyttetun og hotell. Her kan ein nyte tre-rettars på designhotell, lokalmat på laksegard, heimelaga middag til fersk fjelluft og mykje meir. Les meir under «Mat & Overnatting».

Tilbod i grendene

Me er utruleg stolte av å ha fantastiske daglegvarebutikkar i nærast alle grendene våre. Her kan ein sikre seg det ein treng av daglegvarer, og dei har ofte også utvida tilbod med leige av båt, e-sykkel, toalett og meir. Lokalbutikken er også den beste staden å hente informasjon om grenda og det som er å oppleve her.

Bensinstasjon og verkstad

I Sand sentrum og på Garaneset finn ein både bensinstasjon og verkstad. Ein har også bensinpumper i dei ulike grendene i Suldal. Desse er som oftast knytt til daglegvarebutikken. Utanom sommarsesongen finn ein også turistinformasjonen her.