Botn som leikar i fontene
Leik © Skattkammeret Suldal. Foto: Lise Bjelland
Menneske som testar matprøvar
Handel © Skattkammeret Suldal. Foto: Lise Bjelland

Handel i Suldal

Kunst & handverk
Næring
Arrangement

I Suldal er me stolte av å kunne tilby eit godt og variert næringsliv med ei rekkje flotte butikkar, kafear, daglegvarebutikkar og andre servicetilbod fordelt mellom alle våre livlege grender. Handelssentrum ligg i kommunesenteret Sand.

Kommunesenteret Sand

Kommunesenteret Sand er ein idyllisk strandstad med ei rekkje kvite trehus langs fjordkanten til ei av dei historisk store transportårene i regionen: Sandsfjorden. Her finn ein ei rekkje flotte butikkar der du kan sikra deg klede, sko, sportsutstyr, gåver, ferske grønsaker og mykje meir. Ein kan også nyte dagens middag eller ein rykande fersk kaffi frå dei mange kafeane i sentrum.

Ein finn apotek, legesenter, kommunehus, kvit sandstrand, museum, kulturhus, turistinformasjon (sommarsesong) og laksestudio (sommarsesong) i gå-avstand frå sentrum. På torget arrangerer ein ei rekkje kjekke aktivitetar for heile familien og har torgutsal med lokale produkt fleire gonger i månaden.

Sommardagar arrangerer ein større arrangement som Ryfylkedagane og Jordbærfestival, og heile veka samlast folk for is, kaffi og noko å bite i på torget og for å utforske butikkane. Vintertid kan ein delta på julemarknad og julegateopning.

Garaneset

Industriområdet Garaneset  husar ein næringspark der ein kan finna bokhandel, IT-butikk, kafe og verktøy. Ein har også bensinstasjon og andre servicebutikkar like ved.

Andre gode mattilbod

Utover heile kommunen finn ein ei rekkje gode matopplevingar knytt til våre hyttetun og hotell. Her kan ein nyte tre-rettars på designhotell, lokalmat på laksegard, heimelaga middag til fersk fjelluft og mykje meir. Les meir under «Mat & Overnatting».

Tilbod i grendene

Me er utruleg stolte av å ha fantastiske daglegvarebutikkar i nærast alle grendene våre. Her kan ein sikra seg det ein treng av daglegvarer, og dei har ofte også utvida tilbod med leige av båt, e-sykkel, toalett og meir. Lokalbutikken er også den beste staden å hente informasjon om grenda og det som er å oppleva her.

Bensinstasjon og verkstad

I Sand sentrum og på Garaneset finn ein både bensinstasjon og verkstad. Ein har også bensinpumper i dei ulike grendene i Suldal. Desse er som oftast knytt til daglegvarebutikken. Utanom sommarsesongen finn ein også turistinformasjonen her.