Bålpanne og små torgboder
Julemarknad © Skattkammeret Suldal. Foto: Marit Larsen

Julemarknad på Sand

Kunst & handverk
Arrangement
Næring
Serveringsstad

Kvart år arrangerer ein julemarknad i kommunesenteret på Sand med ei rekke ulike aktivitetar. Her blir det tenning av julegran og julegateopning, ein har torgdagar med sal av ei rekke gode lokale produkt, ein har kveldsope i butikkane og det er ei rekke gode arrangement og konsertar over heile kommunen.

For meir informasjon om arrangement på Sand kan ein følgje "Sand i Suldal" på Facebook og Instagram.

Har du nokre gode lokale produkt som du ynskjer å selje på marknadsdagane? Ta kontakt med arrangør på post@suldalvekst.no.

console.log(false);