Personar på tur i skisporPersonar på tur i skispor
Skitur © Skattkammeret Suldal. Foto: Jarle Lunde/Suldal Foto
Skitur © Skattkammeret Suldal. Foto: Jarle Lunde/Suldal Foto
Dame med ski og lue
På skitur © Skattkammeret Suldal. Foto: Lise Bjelland

Løypekart Gullingen

Vandring

Med løypekartet for Gullingen-området får du oversikt over dei ulike preparerte løypene i Suldalsheiane. Kartet er digitalt, og kan også fås gratis på Suldal turistinformasjon og i utvalde butikkar.

Gullingenområdet ligg omtrent 5-7oo meter over havet og er eit senter for gode naturopplevingar i Skattkammeret Suldal. Området har vore nytta i lang tid, og ein har mellom anna funne spor etter steinaldermenneske som har jakta og vikingar som har henta jernmalm. På 1980-talet blei området heim til Nord-Europas største vasskraftutbygging. Ulla-Førre, som har sett Suldal på kartet som ei kraftkjempe, står for 8% av årleg kraftproduksjon i Noreg. I dag er området nytta som utmarksbeite for sau og er eit knutepunkt for gode opplevingar i Ryfylkeheiane.

Du kan lasta ned kartet over skiløyper i Gullingen-området ved å klikke her og om opplevingar i området ved å klikke her.

Du får også tak i kartet på Suldal turistinformasjon og utvalde butikkar.

Løypekart Gullingen
har ei offisiell miljøsertifisering. Å velje opplevingar og overnattingsstader med «Reis Grønt» merket sikrar at bedriftene du støttar tek eit aktivt miljøansvar. Sjå alle med sertifiseringa her.
console.log(false);