Varsom: Di kjelde til dagens snøforhold

På ski

Det er viktig å vera føre var når ein ferdast i fjellet. Varsom varslar snøskredfare, flomfare og jordskredfare, og landbaserte naturfarevarslar frå Meteorologisk institutt som gjelder regn, styrtregn, snø, vind og meir.

Link til sida finn du her.

console.log(false);