Varsom logo
Logo © Varsom.no

Varsom: Di kjelde til dagens snøforhold

På ski

Det er viktig å vera føre var når ein ferdast i fjellet.

Varsom.no varslar om snøskredfare, flaumfare og jordskredfare, og landbaserte naturfarevarslar frå Meteorologisk institutt som gjeld regn, styrtregn, snø, vind og meir.

Link til sida finn du her.

Varsom: Di kjelde til dagens snøforhold
har ei offisiell miljøsertifisering. Å velje opplevingar og overnattingsstader med «Reis Grønt» merket sikrar at bedriftene du støttar tek eit aktivt miljøansvar. Sjå alle med sertifiseringa her.
console.log(false);