Mann på ski i fjellet
På ski mot såta © Skattkammeret Suldal. Foto: Jarle Lunde/Suldal Foto

Ski-Tur-Orientering

På ski
Fjell

Suldal O-lag arrangerer kvart år eit gratis tilbod om skiorientering i Gullingen-området.

Her kan ein gå frå post til post etter eit kart, samstundes som ein får flotte naturopplevingar i snølandskapet. Postane ligg ute til slutten av sesongen, rundt påsketider.

På nettstaden til Suldal O-lag kan du lasta ned karta, og også lesa meir om korleis du er med i trekninga av flotte premiar.

Ski-Tur-Orientering
har ei offisiell miljøsertifisering. Å velje opplevingar og overnattingsstader med «Reis Grønt» merket sikrar at bedriftene du støttar tek eit aktivt miljøansvar. Sjå alle med sertifiseringa her.
console.log(false);