dame som serverer kaffi
kafelokale
Drøs © Skattkammeret Suldal. Foto: Lise Bjelland
Drøs © Skattkammeret Suldal. Foto: Lise Bjelland
dame som serverer kaffi
Drøs © Skattkammeret Suldal. Foto: Lise Bjelland

Drøs, Sand

Serveringsstad
Konferanse
Drøs ligg i hjarta av strandstaden Sand, med både inne- og uteservering. Her får du moderne og friske smakar kombinert med tradisjonskost!

Ein urban møteplass

Ambisjonen for Drøs er å skape ein møteplass for døgnets og årets ulike rytme. Dei ønskjer å skape ein kafe som møter ulike behov for ulike menneske, som er fleksibelt og fleirfunksjonelt. Her skal det urbane møte det rurale, der du får noko som er tvers gjennom suldølsk, men på ein frisk og ny måte. Drøs er for både ungdommen. og for bygdeoriginalen. Drøs skal vera kultur og kontor, kaffe og bakst, pizza og vin. De tilbyr også. leige av selskapslokale og catering.

Kaffibrenneri og mikrobryggeri

I andre etasjen på bygget har Drøs lagt opp til sitt eige opp kaffebrenneri der målet er å ta med barista-kaffe kulturen til Gata med produksjon av kaffe, lagring og distribusjon. Vidare har dei også eit mikrobakeri med mellom anna håndverksbakst, søtbakst, heimelaga pasta og pizza.

Berekraft og framtid

Drøs er et omstillingsprosjekt der dei ønskjer å vera ei viktig drivkraft i sentrum - og destinasjonsutviklinga. Dei meiner at konseptet skal vera ei satsing å sjå til når det kjem til kreativ utvikling, der dei har fokus på miljømessig, sosial og økonomisk berekraft. Her har dei tatt aktive val gjennom heile prosessen, der dei mellom anna har gått for arkitektoniske og miljøvennlige interiørløysingar med stolar laga av kaffegrut, ølmersk og plast frå havet og resirkulert. Dei har også kjøpt «Minus»-stolar frå det lokale selskapet Nuen med nullutslepp.

Drøs, Sand

Drøs, Sand
har ei offisiell miljøsertifisering. Å velje opplevingar og overnattingsstader med «Reis Grønt» merket sikrar at bedriftene du støttar tek eit aktivt miljøansvar. Sjå alle med sertifiseringa her.