Fishing in the fjordFishing in the fjord
Ropeid, Foto: Karl Ohm
Vindafjorden, Foto: Karl Ohm
Fishing in the fjord
Ropeidhalvøya © Skattkammeret Suldal. Foto: Rune Roalkvam

Fiske i fjorden

Fjell
Vandring
Fiske

Suldal har nærleik til heile fem fjordar i indre Ryfylke som byr på flotte fiskemoglegheiter i fjorden, med eit mangfald av fiskeartar.

Gode fiskeplassar:

Hydrokaien i Nordenden på Sand

Hylen langs RV 13 mellom Suldalsosen og Nesflaten

Jelsa kai

Erfjord kai

Vatlandsvåg kai

Du treng ikkje fiskekort eller andre lisensar for å fiske i fjorden, men det er viktig å lesa seg opp på reglementet. Ein skal mellom anna halda ei viss avstand til elveosen. Det er også viktig å vise omsyn til dei rundt deg. Skitt fiske!

 

.

Fiske i fjorden
har ei offisiell miljøsertifisering. Å velje opplevingar og overnattingsstader med «Reis Grønt» merket sikrar at bedriftene du støttar tek eit aktivt miljøansvar. Sjå alle med sertifiseringa her.
console.log(false);