Lesing på biblioteketBorn på biblioteket
Suldal kulturhus © Skattkammeret Suldal. Foto: Jan Nordtveit
Suldal kulturhus © Skattkammeret Suldal. Foto: Jan Nordtveit
Lesing på biblioteket
Suldal kulturhus © Skattkammeret Suldal. Foto: Jan Nordtveit

Bibliotek

Arrangement
Serveringsstad
Førestilling

På Suldal Kulturhus på Sand finn du Ryfylkebiblioteket Suldal. Her kan du leiga filmar, bøker og lydbøker. Det er også PCar her ein kan låna, og gratis Wi-Fi.

Meir informasjon om biblioteket og opningstider finn du på suldal.kulturhus.no.Bibliotek
har ei offisiell miljøsertifisering. Å velje opplevingar og overnattingsstader med «Reis Grønt» merket sikrar at bedriftene du støttar tek eit aktivt miljøansvar. Sjå alle med sertifiseringa her.
console.log(false);