Pikture of women drinking water from the stream in Suldal
© Skattkammeret Suldal Foto: Lise Bjelland
Picture of hiking along Ritlandsvatnet, Suldal
© Skattkammeret Suldal Foto: Jarle Lunde/Suldal Foto

Ritlandsvatnet rundt

Fjell
Vandring: Lett


Fin rusletur i lettgått terreng med Ritlandsvatnet som næraste nabo.

Parker ved parkeringsplassen ved Kvednahola på Vasshus. Turen går på skogsveg langs Ritlandsvatnet inn til Vassbotn, vidare på sti gjennom Bydalen til riksvegen. Tilbake til bilen langs riksvegen. Det er rik vegetasjon knytt til små myrdrag og eldre furuskog i Vassbotn.

Tid: 2 timar

Avstand: 6 km

Gradering: Lett (grøn)

Høgste punkt: 71 moh

Tilkomst: RV 13, Vasshus.

 

Ritlandsvatnet rundt
har ei offisiell miljøsertifisering. Å velje opplevingar og overnattingsstader med «Reis Grønt» merket sikrar at bedriftene du støttar tek eit aktivt miljøansvar. Sjå alle med sertifiseringa her.
console.log(false);