Litunet
Litunet © Ryfylkemuseet. Foto: Jarle Lunde/Suldal Foto
Litunet
Litunet © Ryfylkemuseet. Foto: Jarle Lunde/Suldal Foto

Litunet klyngetun

Høgt oppe i lia, med panoramautsikt over Hylsfjorden i Suldal, ligg garden Litunet – nesten 300 stupbratte meter opp frå fjorden.

I gardstunet er det 13 bygningar frå 1700- og 1800-talet, som rommar mykje gamalt gjenstandsmateriale. Samansettinga av bygningar til ulike formål gir tunet eit middelalderpreg, samstundes som bygningane er reist ved hjelp av handverkstradisjonar som peikar langt tilbake i historia. Tunet er blant dei mest verneverdige gardstuna i denne delen av landet, og er såleis av nasjonal interesse. Riksantikvaren freda Litunet i 1974. Landskapet rundt Li er eit karakteristisk vestlandsk kulturlandskap med små åkerlappar, steingjerde og rydningsrøyser.

I sommarsesongen tilbyr dei, saman medHylsfjordcruiset til Helgøy Skyssbåt, moglegheita til å besøkje garden ved å ta den historiske stien opp frå fjorden. Meir informasjon finn du på ryfylkemuseet.no.

Litunet klyngetun
har ei offisiell miljøsertifisering. Å velje opplevingar og overnattingsstader med «Reis Grønt» merket sikrar at bedriftene du støttar tek eit aktivt miljøansvar. Sjå alle med sertifiseringa her.
No items found.

Bli inspirert

No items found.

Mat & overnatting

No items found.

Fleire Skattar

Ved å klikke «Godta» aksepterer du lagring av cookies/informasjonskapslar. Cookies blir brukt til å utbetre side navigering, og samle brukarstatistikk for nettsida for å utbetre innhald og brukaroppleving. Du kan sjølv administrere kva du samtykker til ved å klikke på Preferansar. Les vår Personvernerklæring for meIr informasjon.
console.log(false);