LitunetLitunet
Litunet © Ryfylkemuseet. Foto: Jarle Lunde/Suldal Foto
Litunet © Ryfylkemuseet. Foto: Jarle Lunde/Suldal Foto
Litunet
Litunet © Ryfylkemuseet. Foto: Jarle Lunde/Suldal Foto

Litunet klyngetun

Kunst & handverk
Arkitektur
Foss/elv
Miljøfyrtårn

Høgt oppe i lia, med panoramautsikt over Hylsfjorden i Suldal, ligg garden Li – nesten 300 stupbratte meter opp frå fjorden.

I gardstunet er det 13 bygningar frå 1700- og 1800-talet, som rommar mykje gamalt gjenstandsmateriale. Samansettinga av bygningar til ulike formål gir tunet eit middelalderpreg, samstundes som bygningane er reist ved hjelp av handverkstradisjonar som peikar langt tilbake i historia. Tunet er blant dei mest verneverdige gardstuna i denne delen av landet, og er såleis av nasjonal interesse. Riksantikvaren freda Litunet i 1974. Landskapet rundt Li er eit karakteristisk vestlandsk kulturlandskap med små åkerlappar, steingjerde og rydningsrøyser.

I sommarsesongen tilbyr dei, saman medHylsfjordcruiset til Helgøy Skyssbåt, moglegheita til å besøkje garden ved å ta den historiske stien opp frå fjorden. Meir informasjon finn du på ryfylkemuseet.no.

Litunet klyngetun
har ei offisiell miljøsertifisering. Å velje opplevingar og overnattingsstader med «Reis Grønt» merket sikrar at bedriftene du støttar tek eit aktivt miljøansvar. Sjå alle med sertifiseringa her.
console.log(false);