Suldalsvatnet
Suldalsvatnet © Skattkammeret Suldal. Foto: Dag Jenssen.
Suldalsporten
Suldalsporten © Skattkammeret Suldal. Foto: Dag Jenssen.

Suldalsvatnet

Fjell
Foss/elv
Fiske
Kajakk
Vandring

Suldalsvatnet er 30 km lang og strekk seg Roalkvam til Suldalsosen. Det er også ein av dei djupaste innsjøane i Noreg med gode moglegheiter for å fange aure.

Vatnet har historisk sett vore ei hovudfartsåre som har knytt saman fjordområda med fjellområda. Fram til 1885 gjekk det ein dampbåt som tok passasjerar over vatnet. I 1930 åra gjekk det ei ferje i rute mellom Nesflaten og Solheimsvik. Etter at Ulla-Førre utbygginga blei vegnettet utarbeida langs vatnet og det var ikkje naudsynt med ferjer lengre.


Ein kan skaffe seg fiskekort for vatnet på ut.no, og ein kan leige båt og kano frå Vikane Hyttetun.

Ved Suldalsvatnet finn ein også populære stopp som museumstunet Kolbeinstveit, husmannsplassen Røynevarden og det spennande designhotellet Energihotellet. På vegen oppover dalen anbefaler me ein stopp ved Suldalsporten der fjella formerer seg som ein port på kvar side av Suldalsvatnet.

console.log(true);