Laks
Laksehopp i Sandsfossen, Suldalslågen © Skattkammeret Suldal. Foto: Kjetil Brekke/Suldal Foto.
Laksefiske
Laksefiske © Skattkammeret Suldal. Foto: Kjetil Brekke/ Suldal Foto

Suldalslågen

Fjell
Fiske
Foss/elv

Suldalslågen er vestlandets største elv, og strekk seg over 22 km frå Suldalsvatnet til Sandsfjorden. Suldalslågen har ikkje eit veldig stort fall, men smyg seg roleg gjennom Suldalsdalen før den ender i Sandsfossen ved Sand. Suldalslågen har vore ei kjelde til store moglegheiter og ueinigheiter i Suldalssamfunnet over fiskerettar og regularingar. På 1800 var fiske i elva så stort at den nesten var tom for laks. På denne tida kom engelskmannen Walter Archer, ein ivrig amatørfiskar, til Suldal og fekk forhandla til deg rettane for heile fisket i elva, samtidig som han forbod garn og kommersielt fiskeutstyr. Etter dette har Suldalslågen vore ei populær elv for sportsfiske.

Suldalslågen er i dag ei annerkjend lakseelv, spesielt kjend for å vera ein stor laksestamme der rekordlaksen var på heile 34 kilo! Heile elva er laksegåande og byr på gode og varierte fiskemoglegheiter. Ved Sandsfossen kan ein også besøke Laksestudio der ein kan gå ned i femte trinna i laksetrappa for å sjå laksen på ved opp elva. Verten i studio deler gjerne informasjon om laksestammen Salmo Suldal og korleis den har prega Suldalssamfunnet.

Elva er regulert etter Suldal-Røldal utbygginga og Ulla-Førre utbygginga, og har minstevassføring. Dette gjer at det er gode fiskeforhold gjennom heile sesongen.

Mo Laksegard tilbyr ei rekke aktivitetar i elva som mellom anna Laksesafari og Elverafting.

På sida til Norske lakseelver kan ein også finne meir informasjon om reglar i forhold til fiske i elva.

Suldalslågen
har ei offisiell miljøsertifisering. Å velje opplevingar og overnattingsstader med «Reis Grønt» merket sikrar at bedriftene du støttar tek eit aktivt miljøansvar. Sjå alle med sertifiseringa her.
console.log(true);